ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលសេដ្ឋាច័ន្ទ ក្រុងព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលសេដ្ឋាច័ន្ទ ក្រុងព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.