ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោកឧកញ៉ា ឡាយ ឈុនហួ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងនាំយកអំណោយជាអង្ករ ៥តោន សម្រាប់បម្រើដល់ការងារមនុស្សធម៌ និងកិច្ចគាំពារ ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតែងតែផ្តល់ជូនសម្រាប់សម្រាលបន្ទុកអ្នកជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោកឧកញ៉ា ឡាយ ឈុនហួ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងនាំយកអំណោយជាអង្ករ ៥តោន សម្រាប់បម្រើដល់ការងារមនុស្សធម៌ និងកិច្ចគាំពារ ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតែងតែផ្តល់ជូនសម្រាប់សម្រាលបន្ទុកអ្នកជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។












Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.