ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ដើម្បីរៀបចំការធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀន សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។


ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ដើម្បីរៀបចំការធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀន សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

សូមជម្រាបថា ការរៀបចំធ្វើតេស្តនេះ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី០៧ និងថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.