ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងព័ត៌មានចូលជួបសម្តែងការគួរសមដើម្បីទទួលអនុសាសន៍ណែនាំបន្ថែមពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមអនុវត្តបទបញ្ចារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី នេត្រ ភក្ត្រា បានណែនាំក្រុមការងារបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេសដ៍និងជំងឺអេសដ៍ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងព័ត៌មានចូលជួបសម្តែងការគួរសមដើម្បីទទួលអនុសាសន៍ណែនាំបន្ថែមពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមអនុវត្តបទបញ្ចារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី នេត្រ ភក្ត្រា បានណែនាំក្រុមការងារបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអប់រំទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេសដ៍និងជំងឺអេសដ៍ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម។


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.