ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមកាងារនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃក្រសួងព័ត៌មាន និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមកាងារនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃក្រសួងព័ត៌មាន និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.