ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Gabriel Tan ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍ហូលឌីងគ្រុប និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងដើម្បីធ្វើការណែនាំការជំរុញទំនាក់ទំនង ស្វែងរកមធ្យោបាយសក្តានុពលរួមគ្នាសម្រាប់កិច្ចសហការរវាងក្រសួងព័ត៌មាន និងព្រីនស៍ហូលឌីងគ្រុប នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Gabriel Tan ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍ហូលឌីងគ្រុប និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងដើម្បីធ្វើការណែនាំការជំរុញទំនាក់ទំនង ស្វែងរកមធ្យោបាយសក្តានុពលរួមគ្នាសម្រាប់កិច្ចសហការរវាងក្រសួងព័ត៌មាន និងព្រីនស៍ហូលឌីងគ្រុប នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.