ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះសព បានចូលរួមពិធីរាប់បាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃ ៤០០ព្រះអង្គ និងដារឆ្លងគម្រប់៧ថ្ងៃ ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះសព បានចូលរួមពិធីរាប់បាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃ ៤០០ព្រះអង្គ និងដារឆ្លងគម្រប់៧ថ្ងៃ ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.