ឯកឧត្ដម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមការងារនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងព័ត៌មាន និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តនៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្ដម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមការងារនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងព័ត៌មាន និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តនៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.