សារលិខិតជូនពរ របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន គោរពជូនសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសពិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនមង្គលគម្រប់៧៨ឆ្នាំ ឈានចូល ៧៩ឆ្នាំ

សារលិខិតជូនពរ របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន គោរពជូនសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសពិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនមង្គលគម្រប់៧៨ឆ្នាំ ឈានចូល ៧៩ឆ្នាំ
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.