ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក យិន លាងគង់ ប្រធានសមាគមសហគ្រិនសារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CEMEA) និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីឱ្យដំណើរការសមាគមអាចឆ្ពោះទៅមុខ ជាមួយគោលដៅរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទូលំទូលាយទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក យិន លាងគង់ ប្រធានសមាគមសហគ្រិនសារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CEMEA) និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីឱ្យដំណើរការសមាគមអាចឆ្ពោះទៅមុខ ជាមួយគោលដៅរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទូលំទូលាយទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.