សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប ដែលមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ជាប្រធាន។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប ដែលមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ជាប្រធាន។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.