សម្តេច មហា បវរ ធិបតី នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ចេញ អនុក្រឹត្យ តែងតាំង មុខតំណែង ឧត្ដមសេនីយ៍ ឯក ប៊ុនប៉ា ម៉ារីលុច អត្ត អត្តលេខ ៥៥៥៥៦ ជា អគ្គស្នងការ រង នៃ អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ ។

សម្តេច មហា បវរ ធិបតី  នាយករដ្ឋមន្ត្រី  នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា  ចេញ អនុក្រឹត្យ  តែងតាំង មុខតំណែង  ឧត្ដមសេនីយ៍ ឯក  ប៊ុនប៉ា  ម៉ារីលុច  អត្ត អត្តលេខ  ៥៥៥៥៦  ជា អគ្គស្នងការ រង  នៃ អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ ។ 
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.