ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញប្រកាសស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងបម្រើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការចំនួន៧រូប ពីមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មកបម្រើការតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានមួយចំនួនដែលចំណុះក្រោមទីស្ដីការក្រសួងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញប្រកាសស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងបម្រើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការចំនួន៧រូប ពីមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មកបម្រើការតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានមួយចំនួនដែលចំណុះក្រោមទីស្ដីការក្រសួងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.