ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបើកកម្មវិធីវាយសីមិត្តភាព​ កម្ពុជា-ចិន (មិនមែនអាជីព) ក្រោមប្រធានបទ "People to People Exchange Amateur Badminton Champion 2024" ដែលរៀបចំឡើងដោយសារព័ត៌មានត្នោត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីលានក្លឹបវាយសី នរា (Norea) ស្ថិតនៅតំបន់កោះនរា រាជធានីភ្នំពេញ។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបើកកម្មវិធីវាយសីមិត្តភាព​ កម្ពុជា-ចិន (មិនមែនអាជីព) ក្រោមប្រធានបទ "People to People Exchange Amateur Badminton Champion 2024" ដែលរៀបចំឡើងដោយសារព័ត៌មានត្នោត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីលានក្លឹបវាយសី នរា (Norea) ស្ថិតនៅតំបន់កោះនរា រាជធានីភ្នំពេញ។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.