ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងលោកជំទាវ រួមជាមួយលោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចូលរួមពិធីរំលឹកគុណគ្រូ និងជួបជុំមិត្តរួមជំនាន់ទី៣ (៧+៣) គរុកោសល្យភូមិភាគ ចំនួន៣ខេត្ត គឺខេត្តកណ្ដាល កំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ឆ្នាំង។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងលោកជំទាវ រួមជាមួយលោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចូលរួមពិធីរំលឹកគុណគ្រូ និងជួបជុំមិត្តរួមជំនាន់ទី៣ (៧+៣) គរុកោសល្យភូមិភាគ ចំនួន៣ខេត្ត គឺខេត្តកណ្ដាល កំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ឆ្នាំង។

លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ គឺជា​មាតាបិតា​ទី​២​របស់​សិក្សា​នុ​សិស្ស។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.