ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសមពិភាក្សាការងារ និងនាំយកអាវកាក់អ្នកសារព័ត៌មាន៤៧២អាវ មកជូនក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ង៌មាន។ អាវកាក់អ្នកសារព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវចែកជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីប្រើប្រាស់ និងការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការចុះបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន​។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសមពិភាក្សាការងារ និងនាំយកអាវកាក់អ្នកសារព័ត៌មាន៤៧២អាវ មកជូនក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ង៌មាន។ អាវកាក់អ្នកសារព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវចែកជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីប្រើប្រាស់ និងការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការចុះបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន​។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.