ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាល និងចែកអំណោយជាអង្ករនិងត្រីខប្រចាំខែជូនមន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ដែលមានការលំបាកជីវភាព នៃក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។ ក្នុងការគិតគូរនិងផ្តល់ការគាំពារដល់មន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនូវអង្ករនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លះជូនមន្ត្រីរាជការប្រមាណ ៣០០ នាក់ដែលមានការខ្វះខាតជីវភាពដែលរួមមានអង្ករទម្ងន់ ២០ គីឡូក្រាម និងត្រីខមួយយួរ។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាល និងចែកអំណោយជាអង្ករនិងត្រីខប្រចាំខែជូនមន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ដែលមានការលំបាកជីវភាព នៃក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។ ក្នុងការគិតគូរនិងផ្តល់ការគាំពារដល់មន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនូវអង្ករនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លះជូនមន្ត្រីរាជការប្រមាណ ៣០០ នាក់ដែលមានការខ្វះខាតជីវភាពដែលរួមមានអង្ករទម្ងន់ ២០ គីឡូក្រាម និងត្រីខមួយយួរ។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.