ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក ស៊ុម ម៉ាណែត ប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍនជីវភាព និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ដ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យលោក ស៊ុម ម៉ាណែត ប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍនជីវភាព និងសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសុំអនុសាសន៍ដ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤  នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.