ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមាន និងលោកជំទាវ ទុយ សេរីរតនៈ អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកមហោស្រពតន្ត្រី និងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ ២០២៤។ ពិធីនេះដែរបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឱឡារិក នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ព្រមទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស ពីសាលាបឋមសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជនផងដែរ។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមាន និងលោកជំទាវ ទុយ សេរីរតនៈ អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកមហោស្រពតន្ត្រី និងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ ២០២៤។ ពិធីនេះដែរបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឱឡារិក នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ព្រមទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស ពីសាលាបឋមសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជនផងដែរ។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.