ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម ប៉េង ពោធិ៍សា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីរំលឹកខួប ១៦ឆ្នាំ (២០០៨-២០២៤) វិទ្យុFMជាតិ រំដួលស្វាយរៀង ដែលពិធីនេះធ្វើនៅបរិវេណមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្វាយរៀង នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម ប៉េង ពោធិ៍សា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីរំលឹកខួប ១៦ឆ្នាំ (២០០៨-២០២៤) វិទ្យុFMជាតិ រំដួលស្វាយរៀង ដែលពិធីនេះធ្វើនៅបរិវេណមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្វាយរៀង នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.