លោកជំទាវ ទុយ សិរីរតនៈ នេត្រ ភក្រ្តា ប្រធានកិត្តិយស សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាខាក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំ បានអញ្ជើញនាំយកបច្ច័យបុណ្យចំនួន ៥លានរៀល និង៣៣៧០ដុល្លារ ដែលបានមកពីសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ នៅក្រសួងព័ត៌មាន ទៅចូលបុណ្យផ្កាសាមគ្គីដើម្បីកសាងសាលាកុមារអូទីស្សឹមនៃអង្គការ HHC ដែលតំណាងដោយលោក ចាន់ សារិន នាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ និងជាប្រធានអង្គការ HHC នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។

លោកជំទាវ ទុយ សិរីរតនៈ នេត្រ ភក្រ្តា ប្រធានកិត្តិយស សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាខាក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំ បានអញ្ជើញនាំយកបច្ច័យបុណ្យចំនួន ៥លានរៀល និង៣៣៧០ដុល្លារ ដែលបានមកពីសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ នៅក្រសួងព័ត៌មាន ទៅចូលបុណ្យផ្កាសាមគ្គីដើម្បីកសាងសាលាកុមារអូទីស្សឹមនៃអង្គការ HHC ដែលតំណាងដោយលោក ចាន់ សារិន នាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ និងជាប្រធានអង្គការ HHC នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។ 
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.