ឧត្ដមសេនីយ៍ ឯក យិន គារ អត្តលេខ ០១០២៦ អគ្គនាយករង អន្តោប្រវេសន៍ នៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ត្រូវ បាន បន្ថយ ឋានន្តរសក្ដិ ឲ្យ មក ត្រឹមថ្នាក់ ពលបាលត្រី នេះ បេី យោង តាម ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៣២៤/២៥៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤។

ឧត្ដមសេនីយ៍ ឯក  យិន  គារ  អត្តលេខ  ០១០២៦  អគ្គនាយករង អន្តោប្រវេសន៍  នៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ  ត្រូវ បាន បន្ថយ ឋានន្តរសក្ដិ ឲ្យ មក ត្រឹមថ្នាក់  ពលបាលត្រី  នេះ បេី យោង តាម ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ  នស/រកត/០៣២៤/២៥៥  ចុះថ្ងៃទី១៣  ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤។


 

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.