ឯកឧត្តម រ័ត្ន ស៊្រាង ចូលរួមក្នុងពិធី បិទយុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង សមាជិក ព្រឹទ្ធ សភា នីតិកាល ទី ៥ ឆ្នាំ២០២៤ របស់គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា ខណ្ឌដង្កោ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោ។

ឯកឧត្តម រ័ត្ន ស៊្រាង ចូលរួមក្នុងពិធី បិទយុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង សមាជិក ព្រឹទ្ធ សភា  នីតិកាល ទី ៥  ឆ្នាំ២០២៤  របស់គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា ខណ្ឌដង្កោ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោ។ 

រាជធានី ភ្នំពេញ  ថ្ងៃ ទី ២៣  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២៤៕Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.