កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការនានានៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជមហានិកាយ នៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ នៅវត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ។

កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការនានានៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជមហានិកាយ នៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ នៅវត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.