ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីជួបប្រជុំរវាង សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយកមន្រ្តី ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីជួបប្រជុំរវាង សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយកមន្រ្តី ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.