ឯកឧត្តម អភិ សន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសដកហូតមុខតំណែង ឋានន្តរស័ក្កិ និងបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីនគរបាល ១២រូបទៀត នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី។

ឯកឧត្តម  អភិ សន្តិបណ្ឌិត  ស  សុខា  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសដកហូតមុខតំណែង ឋានន្តរស័ក្កិ និងបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីនគរបាល ១២រូបទៀត នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.