ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ដឹកនាំប្រតិភូក្រសួង អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះចៅ នៃរដ្ឋគុយវ៉ែត His Highness Sheikh Nawaf ដែលបានយាងចូលទិវង្គត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្ថានទូតគុយវ៉ែតប្រចាំកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន  ដឹកនាំប្រតិភូក្រសួង អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះចៅ នៃរដ្ឋគុយវ៉ែត His Highness Sheikh Nawaf ដែលបានយាងចូលទិវង្គត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣  នៅស្ថានទូតគុយវ៉ែតប្រចាំកម្ពុជា។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.