លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ការិយាល័យ

ខេត្តកណ្ដាល៖ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ របស់ការិយាល័យ និងទីចាត់ការចំណុះអោយសាលាខេត្តកណ្តាល ដោយមានការចូលរួមពី លោក លោកស្រីនាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត នាយកទីចាត់ការចំណុះសាលាខេត្ត  ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ និងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនរូបផងដែរ នៅសាលសាលាខេត្តកណ្តាល។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.